Disclaimer

Deze website is met zorg samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de website wordt regelmatig aangepast. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Next2You Coaching & Begeleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onvolledigheid, onjuistheid in tekst, planningen of beeldmateriaal of anderszins, danwel de gevolgen daarvan. Persoonlijke gegevens die jij via onze website invoert worden strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt om je nog beter van dienst te kunnen zijn. Ze worden nooit aan derden verstrekt.

Next2You Coaching & Begeleiding staat naast jou en helpt je meer inzicht te krijgen in jouw gewoontegedrag. Door betrokkenheid en persoonlijke aandacht door de coach bekijken we samen hoe je door het maken van kleine stappen een gezondere leefstijl concreet teweeg kunt brengen voor een blijvende verandering!

Aangesloten bij BLCN
Lidnummer L0416

Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland - BLCN

Aangesloten bij KABiZ
Lidnummer 18104797084

Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg - KABIZ