page-header

Blog

November. De temperaturen dalen en de feestdagen liggen in het verschiet. Je hebt wat overgewicht en…

We bevinden ons momenteel middenin de tweede coronagolf. Misschien werk je thuis of heb je een…

Next2You Coaching & Begeleiding staat naast jou en helpt je meer inzicht te krijgen in jouw gewoontegedrag. Door betrokkenheid en persoonlijke aandacht door de coach bekijken we samen hoe je door het maken van kleine stappen een gezondere leefstijl concreet teweeg kunt brengen voor een blijvende verandering!

Aangesloten bij BLCN
Lidnummer L0416

Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland - BLCN

Aangesloten bij KABiZ
Lidnummer 18104797084

Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg - KABIZ